PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w...

Jednostka Wojskowa nr 3964

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

169440/2014

Opis

Warszawa: Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
Numer ogłoszenia: 169440 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97836 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6892338, faks 022 6892326.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie przy ul. Radiowej 2..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie przy ul. Radiowej 2, od 16.06.2014r. do 31.12.2015r. przez 3 pracowników ochrony na jednej zmianie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IMPEL Provider Security Partner Sp. z o. o. S.k. - Lider Konsorcjum,
IMPEL Security Polska Sp. z o. o.,
IMPEL Monitoring Sp. z o.o., ul Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 526422,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 484261,92
Oferta z najniższą ceną: 484261,92 / Oferta z najwyższą ceną: 536823,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych o sygn. DZP/05PN/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokołów Młp.: Zad.I. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr dz. 1233 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokołów Małopolski
(podkarpackie)
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kętrzyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH