PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z...

Komenda Wojewódzka Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

110155/2014

Opis

Olsztyn: Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 110155 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86245 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5225200, 5225760, faks 089 5225205.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej dla 152 uczestników szkolenia i co najmniej 26 osób towarzyszących wraz z obsługą techniczną, usługą hotelową i restauracyjną w jednym ośrodku hotelowo-wypoczynkowym o standardzie co najmniej na poziomie 3-gwiazdkowym w 5-gwiazdkowej skali przyjętej na terenie RP, zlokalizowanym na terenie woj. warmińsko - mazurskiego w dniach 10 (dzień zakwaterowania), 11-13 czerwca 2014 r. na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-7, 55.32.10.00-6, 55.12.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pt. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez zdobycie praktycznych umiejętności identyfikacji nielegalnej produkcji, dystrybucji wyrobów tytoniowych, farmaceutyków oraz wyrobów spirytusowych - Program Hercule II 2007-2013 Sector Training In the Fight against Fraud..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tadeusz Gołębiewski
Hotel Gołębiewski, ul. Mrągowska 34, 11-730 Mikołajki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151495,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 165099,60
Oferta z najniższą ceną: 99336,00 / Oferta z najwyższą ceną: 165099,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa Krzeszowickiego Szlaku Komunikacyjnego - etap I. Budowa ulicy Sportowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krzeszowice
(małopolskie)
Dostawy gazów medycznych oraz dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siemianowice Śląskie
(śląskie)
1. Różne prace geodezyjne związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości 2. Wznowienie znaków granicznych działek w Parku...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH