PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach Projektu:Rozbudowa...

Gmina Solec Kujawski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Solec Kujawski / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

195420/2014

Opis

Solec Kujawski: Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach Projektu:Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - II etap
Numer ogłoszenia: 195420 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128408 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3871325, faks 52 3871253.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach Projektu:Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - II etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej, montaż wyposażenia przewidzianego w sanitariatach dla niepełnosprawnych, robót instalacyjnych w zakresie centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz centrali wentylacyjnych z montażem urządzeń, grzejników itp., wyposażenia i uruchomienia węzła cieplnego, przebudowy istniejącego przyłącza wody, budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, opracowania dokumentacji powykonawczej, dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, serwowanie dostarczonych urządzeń, z zakresu prac wykończeniowych Zamawiający wyłącza dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w piwnicy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wamont Zakład Instalacyjno-Handlowy
Waldemar Lutomski, ul.Biziela 23/21, 85-163 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730255,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 535287,97
Oferta z najniższą ceną: 535287,97 / Oferta z najwyższą ceną: 891421,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów i środków leczniczych dla Oddziału Chorób Skóry i dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi bezpośrednio związanymi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY BRÓJCE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Brójce 39
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH