PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych ulic dla terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania...

Gmina Miasto Koszalin

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

149693/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 149693 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141917 - 2013 data 12.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600, fax. 094 3488625.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem (zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaniem głównych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. opracowaniem co najmniej jednej wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic o wartości: o wartości minimum 50.000,00 zł, brutto..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem (zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaniem głównych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. opracowaniem co najmniej jednej wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych ulic o wartości minimum 50.000,00 zł, brutto lub jednego wielobranżowego (co najmniej dwie branże) projektu budowlanego zagospodarowania pasów drogowych o łącznej długości minimum 1 km.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Koszalinie Biuro Zamówień Publicznych ul. A. Mickiewicza 26 75- 004 Koszalin I piętro, pokój nr 22.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koszalinie Biuro Zamówień Publicznych ul. A. Mickiewicza 26 75- 004 Koszalin I piętro, pokój nr 22.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH