PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie wymiany wrót garażowych do garaży usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul....

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

384950/2011

Opis

Łódź: Wykonanie wymiany wrót garażowych do garaży usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Północnej 27/29 w Łodzi (działka nr ew. 170/4)
Numer ogłoszenia: 384950 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276165 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 636 53 26, faks 042 632 9133.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany wrót garażowych do garaży usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Północnej 27/29 w Łodzi (działka nr ew. 170/4).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wrót garażowych do garaży usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Północnej 27/29 w Łodzi (działka nr ew. 170/4).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie technicznym do specyfikacji technicznej istotnych warunków zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.11.00-8, 45.42.11.40-7, 44.22.13.00-8, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowy Ślusarsko - Budowlany, Stanisław Grabiński, ul. Lemieszowa 8, 94-212 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62763,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74154,55
Oferta z najniższą ceną: 27438,69 / Oferta z najwyższą ceną: 77035,98
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa chodnika dla pieszych wraz z wjazdami do posesji prywatnych w Nowych Zdunach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zduny
(łódzkie)
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego; USK/DZP/PN-101/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH