PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego ścian piwnicy budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń

Miasto Poznań

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

295440/2014

Opis

Poznań: wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i
przeciwwodnego ścian piwnicy budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń
Numer ogłoszenia: 295440 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239288 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210, faks 61 878 50 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i
przeciwwodnego ścian piwnicy budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych
polegających na: . wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnicy budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń w
Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 . rozbiórce komina wraz z wywiezieniem gruzu . rozbiórce i odtworzeniu
nawierzchni wokół budynku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji został
zawarty w: . wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, . Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik
nr 9 do SIWZ, . Projekcie Budowlanym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza
powierzenie całości albo części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji całości albo
części zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOVER Tomasz Kaczmarek, ul. Książęca 19, 61-361 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236126,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 127406,75
Oferta z najniższą ceną: 127406,75 / Oferta z najwyższą ceną: 293205,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą wyrobów stalowych dla potrzeb budowy ogrodzenia w JW. Jastrzębie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
OPERATOR KOPARKO -ŁADOWARKI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH