PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Wodzisławiu Śląskim, Budowa oświetlenia drogowego ul. Łużyckiej w...

Miasto Wodzisław Śląski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wodzisław Śląski / śląskie

Numer ogłoszenia

143064/2014

Opis

Wodzisław Śląski: Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Wodzisławiu Śląskim, Budowa oświetlenia drogowego ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim, Budowa oświetlenia drogowego łącznika ul. Brackiej i Topolowej w Wodzisławiu Śląskim,.
Numer ogłoszenia: 143064 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77950 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 4590431, faks 32 72 187 03.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Wodzisławiu Śląskim, Budowa oświetlenia drogowego ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim, Budowa oświetlenia drogowego łącznika ul. Brackiej i Topolowej w Wodzisławiu Śląskim,..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Dla zadania1 - Budowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Wodzisławiu Śląskim . Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia o długości 582 m. Dostawa i montaż słupów wirowanych w ilości 14 sztuk. Dostawa i montaż 13 opraw oświetleniowych z LED-owym źródłem światła. Dla zadania 2 -Budowa oświetlenia drogowego ul.Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim. Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia o długości 181,5 m. Wykonanie linii kablowej 30 m. Dostawa i montaż słupów wirowanych w ilości 7 sztuk. Dostawa i montaż 7 opraw oświetleniowych z LED-owym źródłem światła. Dla zadania 3 -Budowa oświetlenia drogowego łącznika ul.Brackiej i Topolowej. Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia o długości 85 m. Dostawa i montaż słupów witowanych w ilości 3 sztuki. Dostawa i montaż 3 opraw oświetleniowych z LED-owym źródłem światła...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Elektrycznych TOM ELEKTRO Antoni Tomala, ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130270,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 104628,06
Oferta z najniższą ceną: 104628,06 / Oferta z najwyższą ceną: 199619,66
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH