PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie zadań remontowych w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

187490/2014

Opis

Szczecin: Wykonanie zadań remontowych w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 187490 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85881 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie, ul. T. A. Starzyńskiego 1, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4803502, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadań remontowych w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie przy ul. płk. T.A. Starzyńskiego 1 robót budowlanych polegających na: remoncie pomieszczenia gospodarczego, zaprojektowaniu i wykonaniu remontu pomieszczeń technicznych i magazynowych, remoncie chodnika i schodów zewnętrznych od strony podwórka, wykonaniu i montażu punktów stałego kotwienia na dachu budynku oraz wykonaniu doświetlenia wejść głównych do budynku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.22.22-1, 45.11.12.00-0, 45.30.00.00-6, 45.23.21.30-2, 45.26.13.20-3, 45.26.25.21-9, 45.45.31.00-8, 45.26.25.00-6, 45.26.25.10-9, 45.23.14.00-9, 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Remont pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń technicznych i magazynowych, chodnika i schodów zewnętrznych oraz wykonanie i montaż punktów stałego kotwienia na dachu budynku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SARMATA Zakład Ogólnobudowlany, Paweł Gągała, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 418045,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 530000,00
Oferta z najniższą ceną: 530000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 530000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wykonanie doświetlenia wejść głównych do budynku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21026,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31989,00
Oferta z najniższą ceną: 31989,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51658,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
250/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Roboty remontowe budynku koszarowego nr 3 w jednostki wojskowej w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH