PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2119R Hurko-Jaksmanice.

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przemyśl / podkarpackie

Numer ogłoszenia

250397/2014

Opis

Przemyśl: Wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2119R Hurko-Jaksmanice.
Numer ogłoszenia: 250397 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234551 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6750025, faks 016 6750022.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2119R Hurko-Jaksmanice..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2119R Hurko-Jaksmanice..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. 37-110 Żołynia - Lider
PBI WMB Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz - Partner, Lider - ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 316860,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 386606,22
Oferta z najniższą ceną: 386606,22 / Oferta z najwyższą ceną: 416883,29
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap VI.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wleń
(dolnośląskie)
Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych, cz. I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH