PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie zamówienia polegającego na oczyszczaniu ulic na terenie miasta Bydgoszczy w rejonach II, III, VII, IX i XI

Urząd Miasta Bydgoszczy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

337946/2013

Opis

Bydgoszcz: Wykonanie zamówienia polegającego na oczyszczaniu ulic na terenie miasta Bydgoszczy w rejonach II, III, VII, IX i XI
Numer ogłoszenia: 337946 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322998 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, faks (052) 58 58 273, 5858833.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia polegającego na oczyszczaniu ulic na terenie miasta Bydgoszczy w rejonach II, III, VII, IX i XI.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia polegającego na oczyszczaniu ulic na terenie miasta Bydgoszczy w rejonach II, III, VII, IX i XI.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.11.00-3, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Rejon nr II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMONDIS BYDGOSZCZ Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77494,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 97111,61
Oferta z najniższą ceną: 97111,61 / Oferta z najwyższą ceną: 97111,61
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Rejon nr III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMONDIS BYDGOSZCZ Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92442,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 111523,73
Oferta z najniższą ceną: 111523,73 / Oferta z najwyższą ceną: 111523,73
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Rejon nr VII
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71217,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 143950,21
Oferta z najniższą ceną: 143950,21 / Oferta z najwyższą ceną: 143950,21
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Rejon IX
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55187,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103148,47
Oferta z najniższą ceną: 103148,47 / Oferta z najwyższą ceną: 103148,47
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Rejon XI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69246,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 127240,91
Oferta z najniższą ceną: 127240,91 / Oferta z najwyższą ceną: 127240,91
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Miasto Bydgoszcz przeprowadziło, kolejno dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na oczyszczanie ulic na terenie miasta Bydgoszczy w zakresie rejonów oznaczonych nr: II, III, VII, IX, XI i nie zostały złożone żadne oferty (ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerach: 273468 - 2013 z dnia 12.7.2013r., 290450 - 2013 z dnia 23.7.2013r. W nowym postępowaniu w przedmiocie jw. prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W tym stanie rzeczy udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione i wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 67 ust.1 pkt 4 uPzp

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa wideogastroskopów z insuflatorem CO2 dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH