PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych zlokalizowanych na obiekcie nr 11 - Środa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

4697/2012

Opis

Poznań: Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych zlokalizowanych na obiekcie nr 11 - Środa
Numer ogłoszenia: 4697 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 410510 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6475221, faks 061 8525561.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych zlokalizowanych na obiekcie nr 11 - Środa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych:
- budowle piętrzące - 28 szt.
- wały przeciwpowodziowe - 39,950 km
- przepusty wałowe - 27 szt.
- zbiornik - 1 szt.
na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto, Środa Wlkp., Zaniemyśl.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Związek Spółek Wodnych w Środzie Wlkp., ul. Libelta 4, 63-000 Środa Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118932,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 144481,16
Oferta z najniższą ceną: 144481,16 / Oferta z najwyższą ceną: 144481,16
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej w roku 2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zubrzyca Górna
(małopolskie)
Dostawa mobilnej stacji monitoringu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Główczyce
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH