PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania dokumentacji...

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

53076/2015

Opis

Szczecin: wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania dokumentacji służącej planowaniu i realizacji zadań Szczecińskiego TBS dotyczących utrzymania i remontów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Numer ogłoszenia: 53076 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36320 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 430 91 00, faks 91 430 91 45.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania dokumentacji służącej planowaniu i realizacji zadań Szczecińskiego TBS dotyczących utrzymania i remontów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania dokumentacji służącej planowaniu i realizacji zadań Szczecińskiego TBS dotyczących utrzymania i remontów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARTEL Andrzej Bednarowski, ul. Gunicka 17, 72-004 Tanowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266572,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 216000,00
Oferta z najniższą ceną: 216000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 216000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ROSOMAK Spółka Akcyjna ogłaszają przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń.
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Siemianowice Śląskie
(śląskie)
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baboszewo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Baboszewo
(mazowieckie)
Renowacja stawów, remont mostków i naprawa alejek w Parku Helenów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH