PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonywanie pogwarancyjnych Usług serwisowych w tym napraw Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

159746/2012

Opis

Poznań: Wykonywanie pogwarancyjnych Usług serwisowych w tym napraw Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego
Numer ogłoszenia: 159746 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114222 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8455660, faks 061 8400693.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie pogwarancyjnych Usług serwisowych w tym napraw Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE I
Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest świadczenie przez Wykonawcę usług napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego (płyty główne, zasilacze) oraz notebooków będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego.

ZADANIE II
Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest świadczenie przez Wykonawcę usług napraw pogwarancyjnych monitorów komputerowych będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.00.00-1, 50.31.20.00-5, 50.31.21.10-9, 50.31.21.20-2, 50.32.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest świadczenie przez Wykonawcę usług napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego (płyty główne, zasilacze) oraz notebooków będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo DIR Sp. z o.o., Pawłówek 37, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7479,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11391,90
Oferta z najniższą ceną: 11391,90 / Oferta z najwyższą ceną: 16797,50
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest świadczenie przez Wykonawcę usług napraw pogwarancyjnych monitorów komputerowych będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo DIR Sp. z o.o., Pawłówek 37, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10369,50
Oferta z najniższą ceną: 10369,50 / Oferta z najwyższą ceną: 10369,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa istniejących hangarów na salę rekreacyjną wraz z zapleczem w budynku Przystani Kortowskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH