PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonywanie usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia, monitorowanie systemów alarmowania o włamaniu i sygnalizacji pożaru,...

Miejski Szpital Zespolony

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

223391/2014

Opis

Olsztyn: Wykonywanie usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia, monitorowanie systemów alarmowania o włamaniu i sygnalizacji pożaru, całodobowego serwisu i konserwacji urządzeń systemu alarmowego
Numer ogłoszenia: 223391 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182765 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 532 6349, faks (089) 5326349.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia, monitorowanie systemów alarmowania o włamaniu i sygnalizacji pożaru, całodobowego serwisu i konserwacji urządzeń systemu alarmowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie ul. Niepodległości 44 i Al. Wojska Polskiego 30 realizowana codziennie, całodobowo przez dwóch pracowników ochrony nie posiadających licencji, ( jeden pracownik na ul. Niepodległości 44, drugi pracownik na Al. Wojska Polskiego 30 ) b) monitorowanie sześciu systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, które są rozmieszczone na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 oraz podejmowanie interwencji przez Grupy Patrolowe w przypadku wystąpienia zagrożeń przy ul. Niepodległości 44 i Wojska Polskiego 30, c) monitorowanie systemu powiadamiania o pożarze funkcjonującego na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, d) zapewnienie całodobowego serwisu i wykonywanie konserwacji systemów alarmowania o włamaniu i napadzie oraz systemów telewizji przemysłowej rozmieszczonych na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 i Al. Wojska Polskiego 30.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony Efekt War-Ma Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 353658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 456579,94
Oferta z najniższą ceną: 456579,94 / Oferta z najwyższą ceną: 668593,02
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Leki - uzupełnienie II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Piła
(wielkopolskie)
Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH