PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonywanie usługi stałego wywozu odpadów komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych, odpadów segregowanych

Departament Administracyjny MON

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

501282/2013

Opis

Warszawa: Wykonywanie usługi stałego wywozu odpadów
komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych, odpadów segregowanych
Numer ogłoszenia: 501282 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236905 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi stałego wywozu odpadów
komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych, odpadów segregowanych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałego wywozu odpadów komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych (kuchennych ulegających
biodegradacji), odpadów segregowanych oraz usług doraźnego wywozu odpadów komunalnych i budowlanych z kompleksów Urzędu MON w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojciech Byśkiniewicz BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 469230,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 472253,22
Oferta z najniższą ceną: 471457,80 / Oferta z najwyższą ceną: 471457,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH