PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonywanie zadań eksperta przedmiotowego w ZCDN-ie

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

192791/2013

Opis

Szczecin: Wykonywanie zadań eksperta przedmiotowego w ZCDN-ie
Numer ogłoszenia: 192791 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342000 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4350 622, faks 091 422 52 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie zadań eksperta przedmiotowego w ZCDN-ie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań eksperta przedmiotowego w ZCDN-ie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 14 części. Każda część stanowi odrębne zamówienie: 1) Część 1 - ekspert przedmiotowy ds. języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej; 2) Część 2 - ekspert przedmiotowy ds. języka polskiego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 3) Część 3 - ekspert przedmiotowy ds. edukacji wczesnoszkolnej; 4) Część 4 - ekspert przedmiotowy ds. świetlic szkolnych; 5) Część 5 - ekspert przedmiotowy ds. wychowania przedszkolnego; 6) Część 6 - ekspert przedmiotowy ds. pedagogów szkolnych; 7) Część 7 - ekspert przedmiotowy ds. języka niemieckiego; 8) Część 8 - ekspert przedmiotowy ds. chemii; 9) Część 9 - ekspert przedmiotowy ds. biologii; 10) Część 10 - ekspert przedmiotowy ds. nauczania specjalnego i integracyjnego; 11) Część 11 - ekspert przedmiotowy ds. geografii 12) Część 12 - ekspert przedmiotowy ds. kształcenia zawodowego 13) Część 13 - ekspert przedmiotowy ds. wychowania fizycznego 14) Część 14 - ekspert przedmiotowy ds. edukacji artystycznej (plastyka lub muzyka)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Ekspert przedmiotowy ds. edukacji wczesnoszkolnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beata Standio, ul. Bajkowa 1, 72-006 Mierzyn, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Ekspert przedmiotowy ds. wychowania przedszkolnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Mike, ul. Sarajewska 5, 70-846 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Ekspert przedmiotowy ds. chemii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Halina Szczepaniec, ul. Wierzbowa 21, 71-025 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Ekspert przedmiotowy ds. biologii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Majewska, ul. Turkusowa 19/6, 70-783 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Ekspert przedmiotowy ds. nauczania specjalnego i integracyjnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Szipluk, ul. Belgijska 15/2, 71-795 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługa składu, łamania, opracowania graficznego, naświetlania, korekty, druku i kolportażu 4 wydań kwartalnika PRO(W)FITY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Malowanie ścian korytarzy Rektoratu wraz z robotami stolarskimi i posadzkarskimi w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH