PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w przyziemiu budynku COOK ul. Garncarska nr 11

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

267583/2011

Opis

Kraków: Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w przyziemiu budynku COOK ul. Garncarska nr 11
Numer ogłoszenia: 267583 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251923 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4231565, faks 012 4231076, 4231565.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w przyziemiu budynku COOK ul. Garncarska nr 11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w przyziemiu budynku COOK ul. Garncarska nr 11 wg opisu w załączniku do siwz;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU SANIT BUD, Wielicka 16, 30-552 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8536,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8911,85
Oferta z najniższą ceną: 8911,85 / Oferta z najwyższą ceną: 9520,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa pasz dla bażantów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH