PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie (sprawa nr 10/ZP/14)

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

79009/2014

Opis

Warszawa: Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie (sprawa nr 10/ZP/14)
Numer ogłoszenia: 79009 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47463 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5048586,87,89,90, faks 22 5048592.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie (sprawa nr 10/ZP/14).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie przy ul. Okopowej 55a.
2. Zakres robót budowlanych:
1) rozebranie nawierzchni,
2) wykonanie wykopów, demontaż starych rurociągów i studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
3) montaż rurociągów z rur PCV i studni rewizyjnych z kręgów betonowych wyposażonych w żeliwne stopnie złazowe,
4) zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni.
3. Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w dokumentacji:
1) Projekcie Budowlano-Wykonawczym,
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3) Przedmiarze robót,
W/w dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.21.00-6, 45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KRÓLIK WŁODZIMIERZ - KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114279,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80788,26
Oferta z najniższą ceną: 80788,26 / Oferta z najwyższą ceną: 390000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Złotoryja
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH