PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU NR 4 ORAZ BUDYNKU NR 7 NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

242023/2013

Opis

Kraków: WYMIANA OKIEN W BUDYNKU NR 4 ORAZ BUDYNKU NR 7 NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE
Numer ogłoszenia: 242023 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218689 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 63 08 099, faks 12 63 08 099.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA OKIEN W BUDYNKU NR 4 ORAZ BUDYNKU NR 7 NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Akcesoria bronchoskopowe do urządzeń firmy Olympus 33168000-5 1/kpl. 1.1 Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku z łyżeczkami uchylnymi, szczęki aligatora , min. śr. kanału roboczego 2,00mm (FB-52C-1) 4/szt. 1.2 Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku łyżeczki wydłużone, zaokrąglone, min. śr kanału roboczego 1,8 mm z igłą (FB-21C-1) 4/szt. 1.3 Szczypce biopsyjne szczęki aligatora do biopsji twardej tkanki, do kanału roboczego 2,00 mm (FB-15C-1) 2/szt. 1.4 Szczypce biopsyjne klasyczne okrągłe łyżeczki z centralną igłą stabilizującą do kanału 2,00 (FB 34C-1) 4/szt. 1.5 Kleszczyki do usuwania ciał obcych min. śred. kanału roboczego 2,8, szerokość rozwarcia 7.5 mm (FG-6L-1) 1/szt. 1.6 Kleszczyki do usuwania ciał obcych min. śred. kanału roboczego 2,0, gumowe końcówki (FG-20P-1) 1/szt. 1.7 Kleszczyki do usuwania ciał obcych (FG-14P-1) 1/szt. 1.8 Balony do tamowania krwawień min. śred. kanału roboczego 2,00, śred. balonu 11mm (B5-2C) 2/szt. 1.9 Balony do tamowania krwawień do kanału roboczego 2,8 , śred. balonu 13mm (B7-2C) 2/szt. 1.10 Przyłącze kanału ((BW-7B) 1/szt. 1.11 Jednorazowe zaworki kanału roboczego bronchoskopów (MD-495) 100 szt. 1.12 Zaworki ssące do bronchoskopów (MAJ-209) 250 szt. 1.13 Zawór biopsyjny jednorazowy (MAJ 210) 250 szt. 1.14 Zaworki ssące do bronchoskopów (MAJ-207) 150 szt. 1.15 Zawór do kanału endoskopowego woda/powietrze (MH-438) 20 szt. 1.16 Jednorazowe igły Wanga do przezoskrzelowej biopsji tkankowej i cytologicznej, min. śr kanału roboczego 2,00mm(MFW-319) 20/szt. 1.17 Jednorazowe igły Wanga do przezoskrzelowej biopsji tkankowej i cytologicznej, min. śr kanału roboczego 2,00mm(MW-322) 20/szt. 1.18 Jednorazowe szczoteczki cytologiczne do bronchoskopów, min. śr. kanału roboczego 2,00mm 50/szt. 1.19 Wielorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów roboczych 1-1,5mm (BW-7B) 5/szt. 1.20 Wielorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów roboczych 2-3,2mm (BW-15B) 5/szt. 1.21 Szczoteczki do czyszczenia gniazd endoskopów(MH-507) 5/szt. 1.22 Wziernik do cewnikowania oskrzeli do kanału roboczego 2,0 10/szt. 2. Akcesoria gastroskopowe do urządzeń firmy Olympus 33168000-5 1/kpl. 2.1 Kleszcze endoskopowe (FB-24K) 10/szt. 2.2 Kleszcze endoskopowe (FB-24Q) 10/szt 2.3 Kleszcze biopsyjne FB-55K (026622) 4/szt. 2.4 Kleszcze biopsyjne FB-55K (026624) 4/szt. 2.5 Ustnik (MB-392) 30/szt. 2.6 Pętla elektrochirurgiczna owalna SD-13U-1 z uchwytem 10/szt. 2.7 Pętla elektrochirurgiczna owalna SD-11U-1 z uchwytem 10/szt. 2.8 Zawór biopsyjny (MB-358) 30/szt. 2.9 Siadka do usuwania polipów- Roth Net (711150) 10/szt...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHUM MIDREW Paweł Michura, Młynne 101, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92257,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 57724,49
Oferta z najniższą ceną: 57724,49 / Oferta z najwyższą ceną: 57724,49
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH