PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana ślusarki na aluminium

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnów / małopolskie

Numer ogłoszenia

299075/2011

Opis

Tarnów: Wymiana ślusarki na aluminium
Numer ogłoszenia: 299075 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263521 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 621 93 81, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana ślusarki na aluminium.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana ślusarki na aluminium wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach użytkowych znajdujących się w Tarnowie. Aluminium ciepłe, rodzaj profilu /grubość min 65mm/, rodzaj szkła - szyba termiczna jednokomorowa o współczynniku przenikania K=1,1, rodzaj okuć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji i przedmiarze robót dla poszczególnych budynków.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Krakowska 42
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADZ Jacek Zieliński, ul. Głowckiego 36, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57270,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29544,60
Oferta z najniższą ceną: 29544,60 / Oferta z najwyższą ceną: 59354,06
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Starodąbrowska 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADZ Jacek Zieliński, ul. Głowckiego 36, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4206,60
Oferta z najniższą ceną: 4206,60 / Oferta z najwyższą ceną: 8725,39
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Wekslarska 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana J&S Kurek Janusz, ul. Partyzantów 40A/6, 28-500 Kazimierza Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3628,50
Oferta z najniższą ceną: 3628,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4988,81
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Bernardyńska 8 -księgarnia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADZ Jacek Zieliński, ul. Głowackiego 36, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4880,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5719,50
Oferta z najniższą ceną: 5719,50 / Oferta z najwyższą ceną: 9302,90
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Bernardyńska 8 - wolnostan
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana J&S Kurek Janusz, ul. Partyzantów 40A/6, 28-500 Kazimierza Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3680,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4797,00
Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6519,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Krakowska 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana J&S Kurek Janusz, ul. Partyzantów 40A/6, 28-500 Kazimierza Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1722,00
Oferta z najniższą ceną: 1722,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2669,50
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Wymiana ślusarki na aluminium w lokalu przy ul. Wekslarska 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADZ Jacek Zieliński, ul. Głowckiego 36, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4620,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4483,35
Oferta z najniższą ceną: 4483,35 / Oferta z najwyższą ceną: 7820,69
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do gminnego przedszkola w Nowej Wsi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Wieś
(mazowieckie)
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH