PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana stolarki okiennej w części parteru budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU...

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krynica-Zdrój / małopolskie

Numer ogłoszenia

241567/2014

Opis

Krynica-Zdrój: Wymiana stolarki okiennej w części parteru budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM Przedmiotowe zamówienie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa
Numer ogłoszenia: 241567 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209935 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 4712395, faks 018 4715081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w części parteru budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM Przedmiotowe zamówienie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lokalizacja robót Budynek Nowy Dom Zdrojowy położony jest przy alei Nowotarskiego 7 w Krynicy-Zdroju. W trakcie remont część budynku podlegająca remontowi będzie wyłączona z użytku. Teren bezpośrednio przy elewacjach podlegających remontowi (podcienia budynku i taras przy elewacji bocznej) należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Prace dotyczą okien zewnętrznych części fasady frontowej i bocznej na parterze budynku. Stolarka okienna na parterze budynku w dużej mierze zachowała się jako oryginalna. Stylistyka tych okien łączy się w całość kompozycyjną z bryłą budynku oraz wystrojem wnętrz. W związku z tym, że budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, bardzo istotna jest konieczność zachowania formy profili i prześwitów przy wymianie okien. Stolarkę należy odtworzyć z drewna klejonego warstwowo, licowanego drewnem litym klasy I, dębowego, z zachowaniem istniejących podziałów i wymiarów w świetle szyb oraz odtworzeniem istniejących profili, rozwiązań materiałowych i kolorystyki, z modernizacją polegającą na wprowadzeniu termoizolacyjnego zestawu szyb oraz zastosowaniu nowoczesnych okuć i mechanizmów otwierania. Zakres prac: Demontaż i montaż 25 sztuk okien o łącznej powierzchni 206,198 m2 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres robót: Demontaż starych okien - zdjęcie kwater okiennych - wymontowanie szyb z kwater stałych - zdemontowanie i ponowny montaż płyt marmurowych okładziny wewnętrznej - przecięcie ościeżnic, wymontowanie fragmentów ościeżnic - wyniesienie zdemontowanych elementów okien i wywiezienie poza teren budowy Dostawa i montaż nowych okien przy uwzględnieniu obmiarów własnych - osadzenie ościeżnic w murze - szklenie kwater stałych - montaż skrzydeł okiennych, montaż okuć - regulacja pracy skrzydeł i mechanizmów - demontaż i ponowny montaż wewnętrznych płyt kamiennych wraz ze ew. uzupełnieniem uszkodzonych płyt marmurowych - wykonanie obróbek murarskich - wykonanie obróbek blacharskich - naprawa ewentualnych uszkodzeń - pozostałe roboty towarzyszące 1.2. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty dokonać dokładnego obmiaru otworów okiennych z natury. 1.3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przygotuje jedno okno wzorcowe, niemalowane i nie oszklone (ale z listwami przyszybowymi) w celu oceny przez Komisję Konserwatorską wymiarów i technologii wykonania. Następnie Wykonawca dopracuje okno i zamontuje w elewacji w celu dokonania przez komisję oceny sposobu zamontowania i opracowania połączeń styku okna z elewacją oraz elementami wykończenia wnętrza w glifie okiennym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OKNA-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487206,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 281178,00
Oferta z najniższą ceną: 281178,00 / Oferta z najwyższą ceną: 557912,01
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Dostawy produktów leczniczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH