PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana wykładziny PCV w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Miłków / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

237440/2014

Opis

Miłków: Wymiana wykładziny PCV w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
Numer ogłoszenia: 237440 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112661 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków, woj. dolnośląskie, tel. 75 7131048 wew. 131, faks 075 7131754.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: LEŚNICTWO.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wykładziny PCV w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie wykładziny PVC w holu korytarzowym budynku LBG Kostrzyca w Miłkowie.1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą:a.Projektu budowlano-wykonawczego - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;b.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;c.Przedmiaru robót - załącznik nr 3 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.11-5, 44.11.22.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Polfloor Kazimierz Bajsarowicz, oś. Różane 3A/3, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46600,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32962,02
Oferta z najniższą ceną: 32962,02 / Oferta z najwyższą ceną: 61580,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH