PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. Znak sprawy: ZP/136/2013.

Jednostka Wojskowa 4784

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

530692/2013

Opis

Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. Znak sprawy: ZP/136/2013.
Numer ogłoszenia: 530692 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 490670 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4784, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 715 56 59, faks 17 715 63 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. Znak sprawy: ZP/136/2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - Wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych tj. wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów. Przewidywana ilość km to około 10 500 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 50 3 000 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 17 ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - Wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Przemyśl, Żurawica, Jarosław oraz realizacja przewozu do garnizonu Przemyśl, Żurawica, Jarosław. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych tj. wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Przemyśl, Żurawica, Jarosław oraz realizacja przewozu do garnizonu Przemyśl, Żurawica, Jarosław. Przewidywana ilość km to około 10 500 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 50 3 000 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 17 ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - Wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Nisko oraz realizacja przewozu do garnizonu Nisko. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych tj. wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Nisko oraz realizacja przewozu do garnizonu Nisko. Przewidywana ilość km to około 2 000 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 50 5 00 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 17 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 1. Dostarczenie zamówionej ilości pojazdów do siedziby zamawiającego nastąpi nie później niż do 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia. 2. W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego autokaru tej samej klasy na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 180 minut. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia jednorazowo 5 autokarów o ilości miejsc 50 4. Dojazd do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny stanu technicznego podstawionych autokarów przez organa (osoby) do tego uprawnione i w przypadku podstawienia autokarów niesprawnych technicznie, pojazd zostanie w ciągu 180 minut wymieniony na inny. 6. W przypadku nie podstawienia w/w terminach autokarów zamawiający dokona wynajmu autokarów w dowolnie wybranej firmie transportowej na koszt wykonawcy. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wynajęcia autokarów do miejscowości innych niż wymienione.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir BUJAK, Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka 12, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42945,00
Oferta z najniższą ceną: 42945,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43395,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wynajem autobusów oraz busów celem przewozu osób z garnizonu Przemyśl, Żurawica, Jarosław oraz realizacja przewozu do garnizonu Przemyśl, Żurawica, Jarosław..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU Tomalo Trans Tomasz HARĘZGA, Malhowice 60A, 37-733 Pikulice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37950,00
Oferta z najniższą ceną: 37950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH