PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdwin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

48241/2014

Opis

Świdwin: Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
Numer ogłoszenia: 48241 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34907 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 365 23 99, faks 94 365 64 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego polegających na profilowaniu dróg gruntowych oraz ścince poboczy.
W celu wykonywania powyższych robót Zamawiający dokona wyboru jednostek, dla których przewiduje maksymalną ilość godzin w ramach wynajmu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Zadanie nr 1
Wynajem walca wibracyjnego samojezdnego co najmniej 8 - tonowego wraz z operatorem do 80 godzin pracy.
Zadanie nr 2
Wynajem równiarki samojezdnej o mocy co najmniej 100 KM wraz z operatorem do 160 godzin pracy.
Uwaga:
1. Przewidziany do wykorzystania czas pracy dla wynajmowanej jednostki sprzętowej zawiera również godziny na dojazd sprzętu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca pracy. Wysokość stawki za godzinę dojazdu określa się w wysokości 50% stawki oferowanej za pracę jednostki sprzętowej.
2. Zamawiający zastrzega, że wynajem mniejszej ilości godzin pracy wynajmowanego sprzętu nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowo-Handlowe
Paweł Pabin, ul. Okrzei 11a/3, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10617,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9741,60
Oferta z najniższą ceną: 9741,60 / Oferta z najwyższą ceną: 15200,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowo-Handlowe
Paweł Pabin, ul. Okrzei 11a/3, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24394,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23419,20
Oferta z najniższą ceną: 23419,20 / Oferta z najwyższą ceną: 29600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Namysłów
(opolskie)
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słubice
(lubuskie)
Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH