PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych, cz. I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z...

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

70879/2012

Opis

Warszawa: Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych, cz. I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, cz. II - terenowy kontroler warunków mikroklimatycznych, cz. III - zestaw terenowych mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych, cz. IV - specjalistyczny komputer przenośny (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS, dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09
Numer ogłoszenia: 70879 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407732 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych, cz. I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, cz. II - terenowy kontroler warunków mikroklimatycznych, cz. III - zestaw terenowych mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych, cz. IV - specjalistyczny komputer przenośny (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS, dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych, cz. I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, cz. II - terenowy kontroler warunków mikroklimatycznych, cz. III - zestaw terenowych mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych, cz. IV - specjalistyczny komputer przenośny (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS, dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.12.70.00-1, 30.21.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: POIS 05.01.00-00-156/09 pt. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: zestaw terenowych mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26422,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23182,00
Oferta z najniższą ceną: 23182,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56395,60
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: specjalistyczny komputer przenośny (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS -dostawa, instalacja i uruchomienie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Adasa Sistemas S.A.U., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39459,37
Oferta z najniższą ceną: 39459,37 / Oferta z najwyższą ceną: 39459,37
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Nowe możliwości dla uczniów poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dolsk
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - działka nr 46/8
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój - II przetarg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Horyniec-Zdrój
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH