PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wytaczarka do bębnów

POCZTA POLSKA S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-29

Rodzaj ogłoszenia:

Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

33041583

Cena

1 200 zł

OpisOBWIESZCZENIE
O PRZETARGU W DRODZE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, Sekcja Ewidencji Majątku w Białymstoku ul. Chrobrego 2
Przedmiot sprzedaży: składniki wg zestawienia
Lp. Marka samochodu/nazwa składnika Model Rok produkcji Nr rejestracyjny Cena wywoławcza brutto Wadium Postąpienie
1. Tokarka b/d 1957 brak 2 200,00 zł 220,00 zł 22,00 zł
2. Wytaczarka do bębnów b/d 1974 brak 1 200,00 zł 120,00 zł 12,00 zł
3. Podnośnik samochodowy b/d 1965 brak 1 000,00 zł 100,00 zł 10,00 zł
4. Dźwignik samochodowy typ STO-8 b/d 1977 brak 1 500,00 zł 150,00 zł 15,00 zł
5. Dźwignik DKH 3,2B b/d 1986 brak 1 400,00 zł 140,00 zł 14,00 zł
6. Podnośnik obsługowy b/d 1969 brak 1 300,00 zł 130,00 zł 13,00 zł
7. Urządzenie rolkowe do badania hamulców b/d 1993 brak 400,00 zł 40,00 zł 4,00 zł
8. Szarpak hydrauliczny Mondial PD-I b/d 2009 brak 300,00 zł 30,00 zł 3,00 zł
9. Bębnowy wyciąg spalin Klimawent b/d 2003 brak 1 500,00 zł 150,00 zł 15,00 zł
10. Odsysacz spalin b/d 2003 brak 1 500,00 zł 150,00 zł 15,00 zł
11. półautomat spawalniczy Mini-Mag 163 b/d 2003 brak 400,00 zł 40,00 zł 4,00 zł
12. miernik prędkościomierza b/d 1991 brak 50,00 zł 5,00 zł 1,00 zł
13. przyrząd opt-mech. Do kontroli b/d 1993 brak 300,00 zł 30,00 zł 3,00 zł
14. przyrząd do kontroli ustawienia świateł b/d 1993 brak 150,00 zł 15,00 zł 2,00 zł
15. Narzędzia specjalistyczne do naprawy silnika uc-90 b/d 1993 brak 300,00 zł 30,00 zł 3,00 zł
16. Narzędzia spec. do naprawy tylnego mostu i układu kierowniczego b/d 1999 brak 400,00 zł 40,00 zł 4,00 zł
17. Narzędzia specjalistyczne do naprawy skrzyni biegów b/d 1999 brak 300,00 zł 30,00 zł 3,00 zł
18. Narzędzia specjalistyczne do naprawy skrzyni biegów KIA b/d 1999 brak 200,00 zł 20,00 zł 2,00 zł
19. IVECO 120EL17 120 EL17 2005 NO 2591C 10 100,00 zł 1 010,00 zł 110,00 zł
20. IVECO 120EL17 121 EL17 2005 NO 58540 13 700,00 zł 1 370,00 zł 140,00 zł
21. Renault Kangoo Kangoo 2001 NO 19632 2 200,00 zł 220,00 zł 25,00 zł
22. Platforma załadunkowa udźwig 1 t 2002 brak 300,00 zł 30,00 zł 3,00 zł
23. Volkswagen T4 T4 2001 NO 20423 3 100,00 zł 310,00 zł 35,00 zł
24. Volkswagen T4 T4 2001 NO 20438 4 400,00 zł 440,00 zł 45,00 zł
25. Volkswagen T4 T4 2001 NO 20353 3 400,00 zł 340,00 zł 35,00 zł
26. IVECO Stralis 2005 RZ 2812A 15 400,00 zł 1 540,00 zł 160,00 zł
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek VAT)
Wadium - według tabeli; Postąpienie - według tabeli
1. Przetarg ustny (licytacja) przeprowadzony zostanie:
a. w dniu 6 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Olsztynie przy ul. Towarowej 4 dla samochodów w poz. 25 i 26
b. w dniu 9 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Ełku przy ul. Suwalskiej 4 B dla składników majątku w poz. od 1 do 22
c. w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy ul. Chrobrego 2 dla samochodów w poz. 23 i 24 (wejście z boku budynku),
2. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu (licytacji) udziela Pan Krzysztof Rogalewski pod nr telefonu 85 662-34-25 lub 502 339 810.
3. Składniki majątkowe wystawione na licytację można oglądać w dniach 3 lub 5 lutego 2015 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w lokalizacjach:
a. Składniki w poz. od 1 do 22 przy ul. Suwalskiej 4B - Pan Marcin Paszkowski tel. 87 610 30 82
b. samochody w poz. od 23 i 24 przy ul. Kolejowej 26 w Białymstoku, osoba do kontaktu - Pan Grzegorz Stepaniuk tel. 85 652 66 66 lub 502 018 892.
c. Samochód w poz. 25 i 26 przy ul. Towarowej 4 w Olsztynie, osoba do kontaktu - Pan Piotr Kanaszyc, tel. 89 532 76 00
4. Jeżeli w ramach licytacji nie zostaną wyłonieni nabywcy dla poszczególnych składników przeprowadzona zostanie 2. ich licytacja w lokalizacjach i terminach:
a. w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Olsztynie przy ul. Towarowej 4 dla samochodów w poz. 25 i 26
b. w dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Ełku przy ul. Suwalskiej 4 B dla składników majatku w poz. od 1 do 22
c. w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy ul. Chrobrego 2 dla samochodów w poz. 23 i 24 (wejście z boku budynku),
5. Zasady przeprowadzenia licytacji określa regulamin, z którym można zapoznać się w Sekcji Ewidencji Majątku w Białymstoku, ul. Chrobrego 2 lub na wniosek zainteresowanych przesłany zostanie w formie elektronicznej na wskazany adres.
WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium na konto prowadzącego przetarg (na wybraną ilość i rodzaj składników) w wysokościach podanych w tabeli: Bank Pocztowy SA nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 i przedłożenie potwierdzenia wpłaty w dniu przetargu dla prowadzącego przetarg. Na dowodzie wpłaty należy wpisać nr pozycji z obwieszczenia których dotyczy wpłata,
b) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z przedmiotem przetargu.
c) akceptacja wszystkich warunków przetargu.
2. Nabycie składnika majątku następuje po trzykrotnym przybiciu najwyższej oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza).
3. Wadia wpłacone przez oferentów przepadają na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej na dany składnik lub nabywca uchyli się od zawarcia umowy.
4. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.
5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, w przeciwnym razie traci prawo wynikające z przetargu oraz wadium.
6. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionych składników w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dokonania wpłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu licytacji obciążają Nabywcę.
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY
33041583

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Zaciągnięcie w roku 2012 kredytu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gaszowice
(śląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mirosławiec
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH