PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zabezpieczenie brzegów pot. Żylica w km 15+000 - 19+000 w m. Szczyrk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

465834/2013

Opis

Kraków: Zabezpieczenie brzegów pot. Żylica w km 15+000 - 19+000 w m. Szczyrk
Numer ogłoszenia: 465834 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331336 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie brzegów pot. Żylica w km 15+000 - 19+000 w m. Szczyrk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zabezpieczenie brzegów pot. Żylica w km 15+000 - 19+000 w m. Szczyrk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.24.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ Jerzy Ślepecki , ul. Beskidzka 19 , 34-326 Zarzecze, kraj/woj. śląskie.
INVEST-BUD Jan Tyc, ul. Jana Kazimierza 2/2, 34-360 Milówka, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53290,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36101,00
Oferta z najniższą ceną: 36101,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48101,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
Zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, inne
Szczytna
(dolnośląskie)
REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH