PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zabezpieczenie logistyczne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Zespół Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chełmno / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

194218/2012

Opis

Chełmno: Zabezpieczenie logistyczne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Numer ogłoszenia: 194218 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160046 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772607, faks 056 6772710.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie logistyczne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pn: Zabezpieczenie logistyczne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Miejsce świadczonych usług: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
Zadania:
1.przyjmowanie i wykonywanie zleceń od poszczególnych komórek ZOZ-u dotyczących dostaw i dokonywanie na ich podstawie zakupów zgodnie z zawartymi umowami przez ZOZ,
2.transport zaopatrzeniowy,
3.systematyczne prowadzenie rozdzielników/ pod względem ilościowym i wartościowym/ dotyczących rozchodu: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów medycznych, druków medycznych i nie medycznych, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, środków czystości oraz innych rzeczy oddanych w nadzór Wykonawcy/ w przypadku nagłej potrzeby/ zgodnie z przyjmowanymi zleceniami z komórek organizacyjnych ZOZ -u oraz uregulowanych odrębnymi Zarządzeniami Dyrektora ZOZ-u,
4.opisywanie pod względem merytorycznym rachunków/ faktur dotyczących dostaw,
5.dostarczanie pism wewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ-u oraz pism zewnętrznych do właściwych organów,
6.przestrzeganie obowiązujących w ZOZ Chełmno Zarządzeń, Instrukcji, Procedur itp.,
7.wykonywanie innych niż w/w zadań zleconych przez Dyrektora ZOZ- u,
8.dbanie o powierzony majątek..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 60.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Pyła
Zaopatrzenie, ul. Nadrzeczna 2, 86-200 Chełmno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142650,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 180000,00
Oferta z najniższą ceną: 180000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego DZZ-382-02/12.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg nieograniczony nr 1/POKL/2012 na usługę szkoleniową - kurs stolarski
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Zielona góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH