PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej Galewice-Kostrzewy w miejscowości...

Gmina Galewice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Galewice / łódzkie

Numer ogłoszenia

156979/2013

Opis

Galewice: Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej Galewice-Kostrzewy w miejscowości Kostrzewy / dr. gm. 118291E/
Numer ogłoszenia: 156979 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133541 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, woj. łódzkie, tel. 062 7838039, faks 062 7838039.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej Galewice-Kostrzewy w miejscowości Kostrzewy / dr. gm. 118291E/.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne /koryto drogi, odbudowa rowu/ - podbudowa warstwa dolna z tłucznia, gr. warstwy 15 cm, - podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych, gr. warstwy 8 cm, - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej, standard II, gr. warstwy o 4cm (warstwa ścieralna), - przepust z rur betonowych o średnicy 40 cm - roboty wykończeniowe / plantowanie poboczy /. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania zawiera projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. Projekty opracowano oddzielnie na poszczególne zadania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Przemysłowa 8, 63-600 Kępno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410833,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 356585,62
Oferta z najniższą ceną: 336651,05 / Oferta z najwyższą ceną: 363542,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
SUKCESYWNE DOSTAWY FORMALINY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
DOSTAWA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W PRENUMERACIE NA ROK 2012 DLA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH