PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców we wsi Czeczotki Gmina Czosnów

Gmina Czosnów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czosnów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

319128/2014

Opis

Czosnów: Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców we wsi Czeczotki Gmina Czosnów
Numer ogłoszenia: 319128 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290492 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, woj. mazowieckie, tel. 022 7850201, faks 022 7850057.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców we wsi Czeczotki Gmina Czosnów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców we wsi Czeczotki Gmina Czosnów. - ul. Cicha, działka ewidencyjna nr 124/2 - powierzchnia działki ogółem 1226 m2 - zgodnie z projektem budowlanym (Załącznik nr 9) opracowanym przez inż. Tadeusza Urzyczyna oraz p. Dariusza Michalczyka - czerwiec 2014 r.
Do wykonania jest:
Plac zabaw o nawierzchni piaskowej i trawiastej na którym przewidziano urządzenia zabawowe:
- zestaw zabawowy nr 11 kat. 1011E np. firmy NOVUM nr kat 1010E Ekstra składający się z: wieży z dachem kopertowym z lukarnami, zjeżdżalnii głębokiej, podestu, platformy, wejściówki, rurki ze zjeżdżalnią, pomostu łukowego, balkonu, poręczy krótkich i trapu wspinaczkowego (lub urządzenie równoważne).
- sprężynowiec słoń np. firmy NOVUM nr kat. 3007EP Extra Plus (lub urządzenie równoważne)
- tablica informacyjna, np. firmy NOVUM nr kat. 5301S Standard (lub równoważne)
- huśtawka podwójna z belką metalową np. firmy NOVUM nr kat. 3106E (lub równoważne)
- karuzela tarczowa śr. 150 z siedziskami ocynk np. firmy NOVUM nr kat. 3203Z (lub równoważne)
- ławka parkowa ze stali kwasoodpornej 304 i drewna egzotycznego np. firmy Puczyński nr kat. 06-04-09 z rur, stała, z oparciem (lub równoważne)
- kosz na śmieci typ. Np. Puczyński nr kat. 06-06-07 z profila zamkniętego ze stali kwasoodpornej na zewnątrz drewno egzotyczne (lub równoważne)
- stojak na rowery z blachy kwasoodpornej na 5 stanowisk typu Puczyński nr kat. 13-11-02 (lub równoważne)
- zjazd linowy nr kat. 4225EP np. firmy NOVUM (lub równoważne)
Powierzchnia placu zabaw (piasek kopalniany) piasek gr. 30 cm - 98,00 m 2
Powierzchnia trawiasta - wysiew dywanowy pow. Placu zabaw i pozycje urządzeń zabawowych - 524,1 m2
Altana ogrodowa dla potrzeb spotkań mieszkańców:
Powierzchnia altany (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm) - 38,60 m2
Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej z rolki wraz z piłkochwytem - 75 m:
Powierzchnia boiska do piłki siatkowej trawa z rolki - 405,0 m2
Parking oraz dojścia piesze:
Powierzchnia parkingu (nawierzchnia z kostki betonowej i płyt ECO gr. 8 cm - 132,3 m2
Powierzchnia ciągu (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm) - 28,0 m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.62.30-1, 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138141,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 194675,89
Oferta z najniższą ceną: 194675,89 / Oferta z najwyższą ceną: 259005,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu komputerowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leszno
(wielkopolskie)
Dostawa mobilnej sceny z pełnym nagłośnieniem i mobilnym oświetleniem do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz budynku do Biura...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH