PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe poprzez budowę małej architektury

Gmina Chełmża

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chełmża / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

268310/2013

Opis

Chełmża: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe poprzez budowę małej architektury
Numer ogłoszenia: 268310 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212128 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6756076-78, faks 056 6756079.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe poprzez budowę małej architektury.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głuchowo poprzez budowę małej architektury, tj.:
1. roboty drogowe obejmują budowę parkingów i dróg dojazdowych oraz ciągów pieszych;
2.budowę wiaty na grill;
3.budowę boiska do siatkówki;
4.budowę placu zabaw;
5.budowę budynku WC wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną oraz przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i zbiornikiem wybieralnym;
6.wykonanie plaży wraz z montażem ławek parkowych oraz koszy na śmieci;
7.budowę pomostu drewnianego (rekreacyjnego);
8.budowę pomostu drewnianego dla wędkarzy.
B. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skąpe poprzez budowę małej architektury tj.:
1. budowę altany plenerowej;
2.montaż grilla betonowego oraz stołu drewnianego wraz z ławkami;
3.wykonanie terenów zielonych tj. nasadzenie drzew i krzewów.
Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
1. naprawienie zniszczeń powstałych w trakcie robót;
2.uporządkowanie oraz doprowadzenie pozostałego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
3.obsługę geodezyjną.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.24.13.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia przewidywany jest do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013, osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, środka 4.1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STALBUD
Jarosław Rachuba, ul.Akacjowa 1, 87-124 Złotoria, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335520,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 405900,00
Oferta z najniższą ceną: 405900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 405900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg krajowych (z wyłączeniem A4)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Mrzeżynie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Mrzeżyno
(zachodniopomorskie)
Usługa cateringu na kursy w ramach projektu: Kompetentne wsparcie- kursy doskonalące dla pracowników oświaty
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH