PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń

Gmina Knurów

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Knurów / śląskie

Numer ogłoszenia

139670/2012

Opis

Knurów: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Numer ogłoszenia: 139670 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95976 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.wykonanie kwietników sezonowych i ich pielęgnację, sadzenie we wskazanych miejscach zieleńców cebul kwiatów wiosennych, 1.2.wykonanie nasadzeń drzew i ich pielęgnację, 1.3.wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych i ich pielęgnację, 1.4.wykonanie trawników i ich pielęgnację, 1.5.pielęgnację i utrzymanie donic betonowych i wież kwiatowych, 1.6.wymianę uszkodzonych palików zabezpieczających drzewa. 2.Szczegółowy zakres usług określa § 1 pkt 3 wzoru umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 3.Zakres rzeczowy umowy realizowany będzie w miarę potrzeb, na podstawie wskazań Zamawiającego wg wzoru, który jest załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. 4.Wartość wynagrodzenia za całość usług wynikających z realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty 70 tys zł. 5. Termin zakończenia 15.12.2012r. lub na skutek wykorzystania środków finansowych tj. kwoty 70 tys. zł. brutto.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-OGRÓD Jan Twardoch, ul. Szpitalna 8/3, 44-190 Knurów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64740,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28666,44
Oferta z najniższą ceną: 28666,44 / Oferta z najwyższą ceną: 49962,96
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH