PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakres nr 1 - systemu do kompleksowej analizy moczu: parametry fizyczne, biochemiczne + ocena osadu moczu wraz z dzierżawą analizatorów do...

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnów / małopolskie

Numer ogłoszenia

129127/2013

Opis

Tarnów: Zakres nr 1 - systemu do kompleksowej analizy moczu: parametry fizyczne, biochemiczne + ocena osadu moczu wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 129127 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64107 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakres nr 1 - systemu do kompleksowej analizy moczu: parametry fizyczne, biochemiczne + ocena osadu moczu wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres nr 1 - systemu do kompleksowej analizy moczu: parametry fizyczne, biochemiczne + ocena osadu moczu wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: analiza moczu: parametry fizyczne, biochemiczne + ocena osadu moczu wraz z dzierżawą analizatorów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHPU ALLMED Andrzej Biedroń, ul. Pawła z Krosna 7, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 268888,00
Oferta z najniższą ceną: 268888,00 / Oferta z najwyższą ceną: 272250,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie projektu chodnika wzdłuż ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu kwaterunkowego i AGD
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH