PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup aparatu do kriochirurgii w okulistyce dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgierz / łódzkie

Numer ogłoszenia

274209/2013

Opis

Zgierz: Zakup aparatu do kriochirurgii w okulistyce dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
Numer ogłoszenia: 274209 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248453 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 7144332, 7144505, faks 42 7144530.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup aparatu do kriochirurgii w okulistyce dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup aparatu do kriochirurgii w okulistyce (1 szt.) dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w/w sprzętu wraz z montażem, kontrolą sprawności oraz z przeszkoleniem personelu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zestawieniu Parametrów Technicznych- Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.14.00.00-3. Zamówienie poniżej 200 tys euro, nie jest dzielone na części.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

METRUM CRYOFLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Zielna 29 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41148,00
Oferta z najniższą ceną: 41148,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41148,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, instalacja i uruchomienie generatora germanowo - galowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego modułem do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Milickiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH