PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZAKUP BETONU DO ROBÓT DROGOWYCH DLA POTRZEB ZDiZM W PABIANICACH

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pabianice / łódzkie

Numer ogłoszenia

89278/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 89278 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83636 - 2012 data 17.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, ul. Warzywna 1, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2159772, 2159537 w. 23, fax. 042 2159537.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż betonu drogowego, według wykazu rzeczowego i ilościowego zawartego w pkt. 3. 2. Sprzedaż przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy założeniu jego odbioru z wykorzystaniem transportu Zamawiającego. W przypadkach braku takiej możliwości, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym za dodatkowym wynagrodzeniem. Cena transportu 1 Mg betonu będzie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Podana cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zawartej z Zamawiającym umowy. 3. Rodzaj i ilości przedmiotu zamówienia; a. Chudy beton na klińcu do 32 mm CH/B 6/9 MPa - 500 m3, b. Chudy beton żwirowy C 8/10 MPa - 200 m3, c. Chudy beton drogowy na klińcu C-12/15 MPa - 200 m3, d. Podsypka stabilizacyjna cementowa 1,5÷2,5 MPa - 600 m3, e. Podsypka stabilizacyjna na piasku 1,5÷2,5 MPa - 1.000 m3, f. Beton budowlany C-16/20 MPa - 20 m3. 4. Parametry techniczne: a. PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, b. PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania, c. PN-EN-206-1:2003 - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia w przypadku wykorzystywania transportu Wykonawcy: miasto Pabianice. 6. Realizacja zamówienia publicznego: sukcesywnie od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2012 roku, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 7. 7. Czas reakcji (oddania do dyspozycji Zamawiającego przedmiotu zamówienia) wynosi do 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym (średnio od 3 do 5 Mg jednorazowo - dziennie). 8. Kod Wspólnego słownika Zamówień CPV: 44.11.40.00-2 Beton. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony przez niego przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od faktycznego zapotrzebowania. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego pomiędzy określonym asortymentem wyrobów betonowych, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej w formularzu ofertowym. 12. Warunki finansowe rozliczeń: a. podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub pobrania przez Zamawiającego, b. wartość faktury będzie wynikała z ilości faktycznie zakupionego (dostarczonego) przedmiotu zamówienia przemnożonego przez cenę jednostkową przedmiotu zamówienia, c. fakturowanie będzie odbywało się dwa razy w miesiącu: 1 raz za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, drugi raz od 16 do końca każdego miesiąca, d. płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. e. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż betonu drogowego, według wykazu rzeczowego i ilościowego zawartego w pkt. 3. 2. Sprzedaż przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy założeniu jego odbioru z wykorzystaniem transportu Zamawiającego. W przypadkach braku takiej możliwości, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym za dodatkowym wynagrodzeniem. Cena transportu 1 Mg betonu będzie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Podana cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zawartej z Zamawiającym umowy. 3. Rodzaj i ilości przedmiotu zamówienia; a. Chudy beton na klińcu do 32 mm CH/B 6/9 MPa - 500 m3, b. Chudy beton żwirowy C 8/10 MPa - 200 m3, c. Chudy beton drogowy na klińcu C-12/15 MPa - 200 m3, d. Podsypka stabilizacyjna cementowo - piaskowa w stosunku 1:7 - 600 m3, e. Podsypka stabilizacyjna na piasku 1,5÷2,5 MPa - 1.000 m3, f. Beton budowlany C-16/20 MPa - 20 m3. 4. Parametry techniczne: a. PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, b. PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania, c. PN-EN-206-1:2003 - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia w przypadku wykorzystywania transportu Wykonawcy: miasto Pabianice. 6. Realizacja zamówienia publicznego: sukcesywnie od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2012 roku, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 7. 7. Czas reakcji (oddania do dyspozycji Zamawiającego przedmiotu zamówienia) wynosi do 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym (średnio od 3 do 5 Mg jednorazowo - dziennie). 8. Kod Wspólnego słownika Zamówień CPV: 44.11.40.00-2 Beton. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony przez niego przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od faktycznego zapotrzebowania. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego pomiędzy określonym asortymentem wyrobów betonowych, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej w formularzu ofertowym. 12. Warunki finansowe rozliczeń: a. podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub pobrania przez Zamawiającego, b. wartość faktury będzie wynikała z ilości faktycznie zakupionego (dostarczonego) przedmiotu zamówienia przemnożonego przez cenę jednostkową przedmiotu zamówienia, c. fakturowanie będzie odbywało się dwa razy w miesiącu: 1 raz za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, drugi raz od 16 do końca każdego miesiąca, d. płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. e. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 26.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Pabianice, ul. Warzywna 1.
W ogłoszeniu powinno być: 27.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Pabianice, ul. Warzywna 1..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wystawy stacjonarnej Spichlerza Polskiego Rocka w zakresie kampanii outdoorowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarocin
(wielkopolskie)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Łódź
(łódzkie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH