PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup (dostawa) duplikatora płyt CD/DVD wraz ze stacją diagnostyczną techników dla Działu Radiologii Obrazowej ul. Szamarzewskiego 84

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

133972/2014

Opis

Poznań: Zakup (dostawa) duplikatora płyt CD/DVD wraz ze stacją diagnostyczną techników dla Działu Radiologii Obrazowej ul. Szamarzewskiego 84
Numer ogłoszenia: 133972 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96900 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8549121, faks 61 8529472.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (dostawa) duplikatora płyt CD/DVD wraz ze stacją diagnostyczną techników dla Działu Radiologii Obrazowej ul. Szamarzewskiego 84.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup (dostawa) duplikatora płyt CD/DVD wraz ze stacją diagnostyczną techników dla Działu Radiologii Obrazowej ul. Szamarzewskiego 84.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup (dostawa) duplikatora płyt CD/DVD wraz ze stacją diagnostyczną techników dla Działu Radiologii Obrazowej ul. Szamarzewskiego 84
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KIE Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 3, 64-320 Buk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40774,50
Oferta z najniższą ceną: 40774,50 / Oferta z najwyższą ceną: 143593,41
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Sprzedaż kwartalnika " Nowoczesna Plebania "
Ruchomości, oferty biznesowe, inne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Staszów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH