PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla dwóch gmin w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze...

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

283370/2013

Opis

Wrocław: Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla dwóch gmin w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)
Numer ogłoszenia: 283370 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181028 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 783 53 10, faks 71 783 53 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA AKCYJNA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla dwóch gmin w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 - zakup programu do ewidencji nieruchomości (wdrożenie, szkolenia instruktażowe) w Gminie Prusice.
Zadanie 2 - zakup specjalistycznego systemu wspomagającego planowanie przestrzenne (wdrożenie, szkolenia instruktażowe) w Gminie Miedźno..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.30.00-6, 72.26.80.00-1, 72.26.00.00-5, 79.63.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie 1 - zakup programu do ewidencji nieruchomości (wdrożenie, szkolenia instruktażowe) w Gminie Prusice.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GEOTECHNOLOGIES sp. z o.o., Rynek Ratusz 10, 50-106 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69868,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9717,00
Oferta z najniższą ceną: 9717,00 / Oferta z najwyższą ceną: 307008,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie 2 - zakup specjalistycznego systemu wspomagającego planowanie przestrzenne (wdrożenie, szkolenia instruktażowe) w Gminie Miedźno.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CADExpert Sp. z o.o, ul. Obywatelska 137, 94-104 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103667,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34440,00
Oferta z najniższą ceną: 13407,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59040,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH