PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup (dostawa) kombajnu poletkowego.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sulejów / łódzkie

Numer ogłoszenia

166863/2014

Opis

Sulejów: Zakup (dostawa) kombajnu poletkowego.
Numer ogłoszenia: 166863 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135995 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów, woj. łódzkie, tel. 44 6162039, faks 44 6162039.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: OT Agencji Wykonawczej COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (dostawa) kombajnu poletkowego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego kombajnu poletkowego. Opis wymaganych parametrów technicznych stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowany kombajn musi posiadać świadectwo homologacji dopuszczające go do obrotu na terenie Polski.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.30.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Inotec Engineering GmbH, Justus-von-Liebig-Strasse 3, Ilshofen, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 416260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 473147,78
Oferta z najniższą ceną: 473147,78 / Oferta z najwyższą ceną: 492500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12-u miesięcy do dwóch drukarek FARGO 600 służących do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wykonanie tłumaczeń pisemnych przysięgłych i zwykłych oraz ustnych symultanicznych i konsekutywnych z języka polskiego na język...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dopiewo
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH