PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mogielnica / mazowieckie

Numer ogłoszenia

58204/2013

Opis

Mogielnica: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 58204 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497288 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Rynek 1, 05-640 Mogielnica, woj. mazowieckie, tel. 048 6635149, faks 048 6635060.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.02.2013 do 31.12.2014 wynosi 1.952,29 MWh. Zamawiający informuje, że posiada wszystkie umowy kompleksowe do obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku-Kamiennej, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 517356,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 576316,00
Oferta z najniższą ceną: 576316,00 / Oferta z najwyższą ceną: 636348,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobra
(małopolskie)
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sianów
(zachodniopomorskie)
PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOWISKACH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lutowiska
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH