PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Kamień Pomorski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kamień Pomorski / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

227949/2013

Opis

Kamień Pomorski: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 227949 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391292 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamień Pomorski, Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3821142, 3823965, faks 091 3825028.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych na okres 24 miesięcy.Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz na potrzeby pozostałych obiektów innych niż oświetlenie łącznie do 120 punktów poboru energii. Szacowana wielkość zamówienia obejmuje wolumen (+/- 20%) 2 502 286 kWh..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 684764,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 674570,85
Oferta z najniższą ceną: 674570,85 / Oferta z najwyższą ceną: 695585,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie usługi drukarskiej dla Instytutu Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
Coaching
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH