PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby funkcjonowania obozowiska kontenerowego w Nowej Dębie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

167741/2013

Opis

Lublin: Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby funkcjonowania obozowiska kontenerowego w Nowej Dębie
Numer ogłoszenia: 167741 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288724 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7183530, faks 81 7183501.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby funkcjonowania obozowiska kontenerowego w Nowej Dębie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup energii elektrycznej i usługa dystrybucji na potrzeby funkcjonowania obozowiska kontenerowego w Nowej Dębie zasilanego z sieci PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Tarnobrzeg..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGE Obrót S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 - go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228910,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 262105,03
Oferta z najniższą ceną: 262105,03 / Oferta z najwyższą ceną: 262105,03
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz w okresie od...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wąsosz
(podlaskie)
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowo-sprzętowej z przeznaczeniem na wytwornicę solanki do celów zimowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH