PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup fabrycznie nowej Równiarki drogowej

Zarząd Dróg i Służby Komunalne

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czerwionka-Leszczyny / śląskie

Numer ogłoszenia

370922/2011

Opis

Czerwionka-Leszczyny: Zakup fabrycznie nowej Równiarki drogowej
Numer ogłoszenia: 370922 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326040 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 0-32 42 77 543, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowej Równiarki drogowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej
wraz z wymaganymi dokumentami i katalogiem części zamiennych.
Wymagane parametry techniczne równiarki drogowej oraz minimalne wyposażenie przedmiotu zamówienia:
rok produkcji : 2011,
silnik wysokoprężny 4-cylindrowy o mocy w przedziale od 100 do 130 kW, chłodzony płynem,
ciężar roboczy nie większy niż 13 000,00 kg,
długość całkowita od 8,00 m do 9,5 m,
szerokość całkowita od 2,00 m do 2,6 m,
łamana rama,
lemiesz przedni o szerokości do 2,6 m,
lemiesz środkowy pełnoobrotowy z funkcją wysuwu bocznego o szerokości nie większej niż 3,75 m,
zrywak wyposażony w od 5 do 7 zębów,
wspomaganie układu kierowniczego,
napęd co najmniej na 2 osie,
kabina operatora ogrzewana w pełni przeszklona z regulowanym fotelem operatora , wyposażona w zestawy wskaźników umożliwiających odczytywanie parametrów pracy silnika,
drzwi po obu stronach kabiny,
regulowana kolumna kierownicy,
oświetlenie ostrzegawcze, robocze i drogowe,
lusterko zewnętrzne,
klimatyzacja kabiny operatora,
kamera cofania,
kamera na lemiesz środkowy,
instrukcja obsługi w języku polskim,
katalog części zamiennych w języku polskim,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.22.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma ASSC Sp z o.o., Tartaczna 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317073,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 398520,00
Oferta z najniższą ceną: 398520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 541200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa mobilnych pompowni do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla Wielkopolski
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Remont i rozbudowa oraz wyposażenie Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bisztynek
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH