PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, DROBNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIE STERYLIZATOMI DLA POTRZEB NOWO WYBUDOWANEGO PAWILONU...

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

379032/2011

Opis

Radom: ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, DROBNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIE STERYLIZATOMI DLA POTRZEB NOWO WYBUDOWANEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
Numer ogłoszenia: 379032 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238614 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3615285, 3615284, faks 048 3615213.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, DROBNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIE STERYLIZATOMI DLA POTRZEB NOWO WYBUDOWANEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Część nr 1 - Transportery rolkowe przenośniki
2) Część nr 2 - Aparaty AMBU, aparaty do mierzenia ciśnienia, fonendoskop,
3) Część nr 3 - Elektryczne odciągacze do pokarmu,
4) Część nr 4 - Negatoskop 1-klatkowy,
5) Część nr 5 - Wanienki do dezynfekcji narzędzi,
6) Część nr 6 - Fotele do pobierania krwi,
7) Część nr 7 - Akcesoria porodowe,
8) Część nr 8 - Suszarki do włosów basenowe,
9) Część nr 9 - Plansze z rozkładem operacji, zegary ścienne, minutniki elektroniczne,
10) Część nr 10 - Stojaki, szafki na obuwie szpitalne,
11) Część nr 11 - Krzesła, taborety wodoodporne pod prysznic
12) Część nr 12 - Wyposażenie sterylizator ni,
13) Część nr 13 - Laryngoskopy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8, 38.41.00.00-1, 33.14.00.00-3, 33.19.20.00-2, 39.25.41.00-8, 39.71.22.10-7, 39.71.22.10-1, 38.71.00.00-5, 33.19.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część nr 1 - Transportery rolkowe przenośniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Media-Med Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6341,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6642,00
Oferta z najniższą ceną: 6642,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7717,68
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część nr 2 - Aparaty AMBU, aparaty do mierzenia ciśnienia, fonendoskop.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Warszawa Tomasz Ruszkiewicz, ul. Grójecka 79A/31, 02-094 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9268,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7057,80
Oferta z najniższą ceną: 7057,80 / Oferta z najwyższą ceną: 7057,80
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część nr 3 - Elektryczne odciągacze do pokarmu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Warszawa Tomasz Ruszkiewicz, ul. Grójecka 79A/31, 02-094 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13608,00
Oferta z najniższą ceną: 13608,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13608,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część nr 4 - Negatoskop 1-klatkowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ultra - Viol Sp. J. Pietras, Purgał, Wójcik, ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1626,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 594,00
Oferta z najniższą ceną: 594,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1027,08
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część nr 6 - Fotele do pobierania krwi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Warszawa Tomasz Ruszkiewicz, ul. Grójecka 79A/31, 02-094 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1252,80
Oferta z najniższą ceną: 1252,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1315,44
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Część nr 8 - Suszarki do włosów basenowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Warszawa Tomasz Ruszkiewicz, ul. Grójecka 79A/31, 02-094 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 731,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 516,60
Oferta z najniższą ceną: 516,60 / Oferta z najwyższą ceną: 516,60
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Część nr 9 - Plansze z rozkładem operacji, zegary ścienne, minutniki elektroniczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Warszawa Tomasz Ruszkiewicz, ul. Grójecka 79A/31, 02-094 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1524,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1765,05
Oferta z najniższą ceną: 1765,05 / Oferta z najwyższą ceną: 1765,05
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Część nr 10 - Stojaki, szafki na obuwie szpitalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Warszawa Tomasz Ruszkiewicz, ul. Grójecka 79A/31, 02-094 Warszawa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16974,00
Oferta z najniższą ceną: 16974,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16974,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Część nr 11 - Krzesła, taborety wodoodporne pod prysznic
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMAR Roman Marciniak, ul. Szkolna 2, 66-542 Zwierzyn, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1715,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1730,16
Oferta z najniższą ceną: 1730,16 / Oferta z najwyższą ceną: 2271,24
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Część nr 12 - Wyposażenie sterylizatorni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMED Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29918,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38078,17
Oferta z najniższą ceną: 38078,17 / Oferta z najwyższą ceną: 38078,17
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Część nr 13 - Laryngoskopy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11382,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6440,00
Oferta z najniższą ceną: 6440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11383,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH