PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa jednego respiratora dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi

Szpital Tucholski Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tuchola / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

47179/2015

Opis

Tuchola: Zakup i dostawa jednego respiratora dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi
Numer ogłoszenia: 47179 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40993 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Tucholski Spółka z o.o., ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3360505, 3360507, faks 52 3360507.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa jednego respiratora dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa jednego respiratora dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ, który stanowi jej integralna część.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.78.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69984,00
Oferta z najniższą ceną: 69984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69984,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH