PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa leków różnych

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

4845/2014

Opis

Kraków: Zakup i dostawa leków różnych
Numer ogłoszenia: 4845 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261447 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 25 78 291, faks 012 25 78 292, 2578229.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa leków różnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wg zał. 2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1 - Leki p/zakrzepowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sanofi Aventis Sp. z o.o, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72910,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72954,00
Oferta z najniższą ceną: 72954,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72954,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2 - Antybiotyki I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Farmacol SA, Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19555,28
Oferta z najniższą ceną: 19555,28 / Oferta z najwyższą ceną: 20291,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3 - Antybiotyki II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Profarm PS, Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57538,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 57526,20
Oferta z najniższą ceną: 57526,20 / Oferta z najwyższą ceną: 57526,20
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4 - Leki różne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Farmacol SA, Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34681,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34680,74
Oferta z najniższą ceną: 34680,74 / Oferta z najwyższą ceną: 34680,74
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5 - Leki rózne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Farmacol SA, Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23612,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23373,73
Oferta z najniższą ceną: 23373,73 / Oferta z najwyższą ceną: 23688,12
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet 6 - Leki wziewne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Farmacol SA, Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2716,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2097,68
Oferta z najniższą ceną: 2097,68 / Oferta z najwyższą ceną: 2720,84
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7 - Metronidazol 0,5/100ml
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o, Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11880,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11772,00
Oferta z najniższą ceną: 11772,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12139,20
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet 9 - Gąbka kolagenowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Farmacol SA, Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2403,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2250,72
Oferta z najniższą ceną: 2250,72 / Oferta z najwyższą ceną: 2279,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jasło
(podkarpackie)
wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Oleśnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH