PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Masłowice.

Gmina Masłowice

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Masłowice / łódzkie

Numer ogłoszenia

327395/2011

Opis

Masłowice: Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Masłowice.
Numer ogłoszenia: 327395 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 303377 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Masłowice, , 97-515 Masłowice, woj. łódzkie, tel. 044 7874625, faks 044 7874615.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Masłowice..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia był zakup oleju napędowego w ilości 63000 L do pojazdów stanowiacych własność Gminy Masłowice wraz z dostawą i wyładunkiem do siedziby Zamawiajacego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. LUNA Jacek Skorupa, ul. Zgierska 57 A, 97-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281610,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 271530,00
Oferta z najniższą ceną: 271530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 276570,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu komputerowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leszno
(wielkopolskie)
Dostawa mobilnej sceny z pełnym nagłośnieniem i mobilnym oświetleniem do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz budynku do Biura...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH