PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa sceny mobilnej

Urząd Gminy Jaśliska

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jaśliska / podkarpackie

Numer ogłoszenia

252262/2013

Opis

Jaśliska: Zakup i dostawa sceny mobilnej
Numer ogłoszenia: 252262 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215064 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, faks 13 4310593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sceny mobilnej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zakup i dostawa sceny mobilnej o następujących parametrach technicznych: a) Długość sceny mobilnej - minimum 8,00 m. b) Szerokość sceny po rozłożeniu (bez podestów nagłośnieniowych) - minimum 6,00 m. c) Wysokość podestu - 1,00 ÷ 1,40 m. d) Podesty nagłośnieniowe - 2 sztuki, każdy o wymiarach min. dł. - 1,50 m, min. szer. - 0,80 m. e) Całkowita wysokość sceny z zadaszeniem - min. 5,85 m. 2) Zadaszenie, podesty sceniczne i akcesoria: a) Podłoga sceny - sklejka wodoodporna - antypoślizgowa lub trwalszy materiał b) Dopuszczalne obciążenie podestu - minimum 300 kg/m2 c) Konstrukcja sceny - aluminiowa d) Dopuszczalna prędkość wiatru przy użytkowaniu - minimum 60 km/h e) Pokrycie dachu - plandeka trudno-zapalna PCV o ciężarze 650 gr/m2 f) Maksymalne obciążenie dachu po rozłożeniu sceny - minimum 75 kg / dźwigar g) Zadaszenie sceny podparte czterema słupami, plus dodatkowe dwa słupy podpierające dźwigar frontowy, ustawione na podestach nagłośnieniowych h) Pokrycie ścian - siatka sceniczna trudno-zapalna PCV o gramaturze 300 g/m2 i) Kolorystyka (siatki sceniczne) - czarna j) Kolorystyka (zadaszenie) - czarne k) Osłona zasłaniająca podest z materiału nieprzeźroczystego trudno zapalnego, kolor czarny l) Dodatkowe siatki czołowe o gramaturze 300 g/m2 m) Kształt dachu - łukowy n) Dźwigar frontowy (zewnętrzy) nad podestami nagłośnieniowymi ma umożliwiać podwieszenie kolumn głośnikowych po wcześniejszym zamontowani specjalnych wyciągarek. Wyciągarki dla kolumn głośnikowych nie wchodzą w zakres zamówienia o) Podnoszenie dachu przez cztery siłowniki elektrohydrauliczne p) System podnoszenia dachu ma umożliwiać podnoszenie dachu po uprzednim zawieszeniu oświetlenia na kratownicach - dźwigarach łukowych dachu r) Teleskopy dźwigarów łożyskowane 3) Podwozie jezdne sceny (przyczepa): a) Wymiary jako przyczepa (dług. x szer. x wys. ) - maksymalnie 10,00 m x 2,50 m x 3,60 m, b) Masa przyczepy (sceny) - maksymalnie 2700 kg, c) Dopuszczalna masa całkowita przyczepy - 2700 ÷3000 kg d) Typ układu jezdnego - typ TANDEM e) Rama przyczepy - stalowa wykonana z profili podpartych na przynajmniej dwóch osiach, całość ustawiona i wypoziomowana za pomocą podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie - ocynk ogniowy. f) Hamulce najazdowe typu np. KNOTT lub równoważne, dwie osie hamonwne - g) Koła przyczepy - wzmacniane h) Poziomowanie przyczepy na bazie czterech siłowników hydraulicznych z systemem elektrohydraulicznym sterowanym pilotem i) Napęd elektrohydrauliki zasilany prądem z sieci lub agregatu prądotwórczego o napięciu 230-240V. j) Max nośność osi - 3000 kg 4) Dodatkowe wymagane wyposażenie sceny: a) Pneumatyczny system odprowadzania wody. b) Schody z regulowanym kontem natarcia stopni i poręczą. c) Dwie wbudowane poziomice. d) Komplet barierek zabezpieczających boki i tył podestów. e) Drabina. f) Komplet odciągów. g) Wiatromierz. h) Komplet podkładek pod stopy. i) Gaśnica. j) Trójkąt ostrzegawczy. k) Koło zapasowe. l) Klucz do kół. 5) Wykonawca zapewni: a) Na przedmiot dostawy wykonawca udzieli przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji. b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. c) Badania kontroli technicznej. d) Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi sceny (montaż, demontaż, użytkowanie) przynajmniej dla dwóch osób Zamawiającego. e) Instrukcję obsługi sceny plenerowej w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD. f) Dostęp do części zamiennych. g) Dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu. h) Dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego - Gmina Jaśliska. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego - elementy konstrukcyjne zastępcze spełniają tę samą funkcję. Długość i szerokość sceny mobilnej - (dł. x szer.) 8,00 m x 6,00 m nie może ulec zmianie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.33.33-0, 34.20.00.00-9, 44.21.23.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALSPAW Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97899,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117797,10
Oferta z najniższą ceną: 117797,10 / Oferta z najwyższą ceną: 135300,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Montaż stałych urządzeń gaśniczych mgłowych oraz wymiana pokrycia z gontów w zabytkowej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
Dostawa masy na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy na gorąco z prawem opcji
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY - RĘKAWICE MEDYCZNE, ANESTEZJOLOGIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH