PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją

Gmina Lisków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lisków / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

230592/2014

Opis

Lisków: Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją
Numer ogłoszenia: 230592 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108099 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 30 gospodarstw domowych z Gminy Lisków oraz 8 jednostek podległych Gminie Lisków z obszaru jego działania: a. Szkoła Podstawowa w Liskowie - 32 zestawy b. Szkoła Podstawowa w Ciepielewie - 15 zestawów c. Szkoła Podstawowa w Zakrzynie - 10 zestawów d. Szkoła Podstawowa w Strzałkowie - 20 zestawów e. Gimnazjum w Liskowie - 24 zestawy f. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie - 4 zestawy g. Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie - 17 zestawów h. Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie - 2 zestawy Zamawiającego nowego sprzętu informatycznego wraz z usługą instalacji i serwisowania w następującej ilości: a) Zestawy PC - 90 szt. b) Drukarki atramentowe dla Beneficjenta Ostatecznego z gosp. dom.- 30szt. c) Laptopy - 64 szt. d) Urządzenia wielofunkcyjne - 5 szt. e) Oprogramowanie komputerów (biurowe i antywirusowe) - pakiet 154 szt. f) Program ochrony rodzicielskiej - 30 szt. g) Routery - 8 szt. h) Switch rack - 1szt. i) Access point - 4 szt. j) Instalacja sprzętu komputerowego - 154 szt. k) Serwisowanie sprzętu: - serwis w gospodarstwach dom. (komp.+ drukarki)- 30 szt. serwis w 8 jedn. podległych - sprzęt komp. (laptopy + serwery + drukarki siec.) -129 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.21.50-0, 30.23.20.00-4, 30.23.31.00-2, 48.76.00.00-3, 48.62.00.00-0, 48.00.00.00-8, 72.51.43.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KOMBIT Jerzy Spychała, Osiedle Wichrowe Wzgórze 103, 61-699 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 566500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 609758,97
Oferta z najniższą ceną: 587940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 695811,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie odłowów bezdomnych psów na terenie gminy Łeczna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łęczna
(lubelskie)
Częściowa wymiana instalacji zimnej wody w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie - zamówienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Zaprojektowanie i wybudowanie masztu przeciwpożarowego z odciągami przy leśnictwie Kwiejce w Nadleśnictwie Potrzebowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieleń
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH