PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa tradycyjnych strojów TURKA dla 6 oddziałów straży grobowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Grodzisko Dolne / podkarpackie

Numer ogłoszenia

305817/2011

Opis

Grodzisko Dolne: Zakup i dostawa tradycyjnych strojów TURKA dla 6 oddziałów straży grobowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne
Numer ogłoszenia: 305817 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279379 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisko Dolne, , 37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie, tel. 017 24-36-003, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa tradycyjnych strojów TURKA dla 6 oddziałów straży grobowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa tradycyjnych strojów TURKA dla 6 oddziałów straży grobowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne i tym:
-Marynarka w kolorze zielonym (koczoty, sznury, naszywki,itp.) - 163 szt.
-Marynarka w kolorze stalowo-szarym (koczoty, sznury, naszywki,itp.) - 9 szt.
-Spodnie w kolorze zielonym z lampasami - 13 szt.
-Spodnie w kolorze czarnym z lampasami - 55 szt.
- Atrapa karabinu - 28 szt.
- Skórzany pas wojskowy z koalicyjką/galicyjką - 68 szt.
- Szabla wraz z pochwą - 25 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.22.22.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.P.U.H POLONEZ II Beata Kalita, ul. Kpt. Betleja 9a, 35-303 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156760,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 145995,97
Oferta z najniższą ceną: 145995,97 / Oferta z najwyższą ceną: 156369,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przegląd i konserwacja systemów przeciwpożarowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łask
(łódzkie)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wysockiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja w dzielnicy Lipowica w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Przemyśl
(podkarpackie)
Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj punktów poboru wody do celów p.poż. w postaci hydrantów wewnętrznych w budynku...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żyrardów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH