PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka dla placówek oświatowych na terenie Gminy Wieliczki na sezon grzewczy 2013/2014

Biuro Obsługi Szkół

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieliczki / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

200511/2013

Opis

Wieliczki: Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka dla placówek oświatowych na terenie Gminy Wieliczki na sezon grzewczy 2013/2014
Numer ogłoszenia: 200511 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182189 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół, ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 521 42 36, faks 0-87 521 42 36.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka dla placówek oświatowych na terenie Gminy Wieliczki na sezon grzewczy 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego kostka dla placówek oświatowych na terenie Gminy Wieliczki na sezon grzewczy 2013/2014. Wymogi jakościowe węgla kamiennego kostka: a/wartość opałowa (minimum) 28000Kj/kg
b/ zawartość popiołu - do 7%, c/ zawartość siarki - do 0,6.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANS JACEK SUCHOCKI, ul. MIODOWA 1, 16-400 SUWAŁKI, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62780,90
Oferta z najniższą ceną: 62780,90 / Oferta z najwyższą ceną: 81640,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Opole
(opolskie)
Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z głowicami: konweksową, liniową, i endowaginalną dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kępno
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH